Regulamin

 
Regulamin sklepu internetowego www.tewa.pl
 

§I. Strony transakcji


1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.tewa.pl, jest własnością firmy FHU TEWA Sp zoo
, z siedzibą w Warszawie ul. Wolska 84/86
2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
3. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym moze być tylko zarejestrowana firma , zwana dalej Nabywcą.
4. Sklep internetowy www.tewa.pl nie prowadzi sprzedaży detalicznej dla osób prywatnych .
5. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego jest firma TEWA Sp zoo Warszawa zwana dalej Sprzedającym.§ II. Przedmioty transakcji


1. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez Strony transakcji w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach www.tewa.pl, w chwili składania zamówienia.
2. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich.
3. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe i posiadają wymagane atesty.
4. Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do omyłek w opisach i cenach produktu.
6. Zdjęcia mają charakter poglądowy, właściwy produkt może nieznacznie różnić się od wizerunku na zdjęciu.§ III. Składanie zamówień

1. Zamówienie może złożyć każda osoba pełnoletnia upoważniona do reprezentowania firmy Nabywcy.
2. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu sklepu.
3. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Nabywcę formularza zamówienia udostępnionego na stronach sklepu internetowego.
4. Każde zamówienie jest potwierdzane poprzez e-mail lub telefonicznie. Wysyłka nie będzie zrealizowana w przypadku braku możliwości kontaktu z Nabywcą.
5. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą.
6. Zamówienie realizowane jest w przeciągu 2-21 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia.
7. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowitą lub częściową realizację złożonego zamówienia Sprzedawca zastrzega sobie możliwość telefonicznego uzgodnienia innego terminu dostawy.
8. Zakupione towary dostarczane są pod wskazany adres w formularzu zamówienia.
9. Koszty transportu towaru są ponoszone przez Nabywcę.
10. Nabywca ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika firmy spedycyjnej jakość i kompletność dostawy. Zaniechanie tej czynności może spowodować utratę roszczeń z tytułu szkód transportowych.
11. Oferta sklepu nie jest ofertą magazynową.
12. Nieuzasadnione nie przyjęcie towaru przez Nabywcę spowoduje obciążenie go kosztami przesyłki.
13. W przypadku braku wpłaty w terminie 10 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia transakcja ulega anulowaniu.


§ IV. Formy płatności


1. Nabywca może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary: należność pobiera kurier przy dostawie , przelewem bankowym na konto przed dostawą towaru lub w siedzibie Sprzedającego gotówką .
2. Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane tylko przelewem bankowym na konto Sprzedawcy.
3. Zastrzegamy sobie możliwość sprawdzenia wiarygodności finansowej Zamawiającego.§ V. Realizacja


1. Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego produktu w naszym magazynie lub w magazynach producentów.
2. Czas realizacji jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania paczki ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.
3. Firma TEWA Sp z o.o. zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji w przypadku chwilowego braku towaru u producenta. W takim przypadku Nabywca zostanie o tym fakcie bezzwłocznie poinformowany.
4. O przewidywanym czasie realizacji Nabywca jest indywidualnie powiadamiany telefonicznie lub poprzez e-mail w momencie potwierdzania przyjęcia zamówienia.
5. Podczas odbioru przesyłki Zamawiający ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika firmy spedycyjnej jakość i kompletność dostawy. W przypadku uszkodzenia przesyłki konieczne jest spisanie protokołu szkody wraz z kurierem i nie odbieranie paczki, a następnie możliwie jak najszybszy kontakt ze Sprzedającym.
W przypadku odebrania paczki bez sprawdzenia nie przyjmujemy reklamacji dotyczących uszkodzeń towaru podczas transportu. Tylko na podstawie protokołu spisanego z kurierem możemy wymienić towar na nieuszkodzony oraz dochodzić swoich praw od firmy kurierskiej.§ VI. Ochrona prywatności


1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sklep Internetowy danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883.
2. Zawartość Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
3. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.§ VII. Postanowienia końcowe


1. Wszelkie ewentualne spory wynikające z transakcji kupna - sprzedaży będzie rozstrzygał Sąd działający w miejscu działalności sprzedającego. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne skargi, zażalenia prosimy kierować do biura obsługi klienta
tel.: (22) 631 87 16 lub 631 87 17    e-mail: firma@tewa.pl
3. Umowa sprzedaży zawierana jest między Nabywcą a Sprzedającym. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury.
4. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
5. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy Regulamin.